Soldaten des Friedens

Lid worden

Soldaten des Friedens is een enthousiaste groep van leden die interesse hebben voor geschiedenis, die van de DDR en Koude Oorlog in het bijzonder. Je hoeft niet direct veel van die geschiedenis af te weten maar wel bereid zijn kennis en vaardigheden op te doen. We proberen immers alles zo precies mogelijk te reconstrueren. Bij vragen en/of twijfel wordt er intensief historisch onderzoek gepleegd door veel te lezen en netwerken aan te boren. De leden helpen elkaar zo veel mogelijk hierbij. Dit kost tijd en inzet, maar je krijgt er dan ook veel voor terug: Er is veel plezier onderling, je vergroot je kennis en je komt nog eens ergens. We hebben overal diverse evenementen, soms ook in het buitenland.

We gaan om met wapens. Om die reden moet je voldoen aan de eisen die de Wet Wapens en Munitie (WWM) aan je stelt. Om die reden moet je 18 jaar of ouder zijn om bij ons lid te worden. Om diezelfde reden ben je tijdens het eerste jaar aspirant-lid. Het lidmaatschap is gebonden aan de overkoepelende vereniging VMHU.

Na dat jaar wordt door de Groepscoördinator en de overige leden bepaald of je definitief lid kan worden. Hiervoor wordt gelet op bijvoorbeeld je deelname aan activiteiten die onze groep heeft. Hieronder vallen de al eerder genoemde evenementen maar ook de trainingen. Dit is meestal op een vaste locatie, bijvoorbeeld gedurende een weekend. Op die momenten komen we niet alleen gezellig bij elkaar maar maken ook plannen en nieuwe materialen voor de groep en onderhouden we het bestaande materiaal.
Je moet niet bang zijn om tijdens evenementen op publiek af te stappen. Dit betekent allemaal niet dat je hier overal perfect in hoeft te zijn. We helpen elkaar en vullen elkaar aan. We hebben onderling een zeer goede sfeer waar we trots op zijn. Iedereen heeft zijn eigen specialiteiten, waar wij met z’n allen gebruik van maken.

Omdat wij een landelijke groep zijn, worden reiskosten niet vergoed. De contributie is momenteel €50,- per jaar. De groep kent hoofdzakelijk privé-bezittingen, waardoor iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn materialen. Deze moeten voldoen aan onze authenticiteitcommissie. Dat wil zeggen: Alles wat je gebruikt tijdens evenementen voor publiek moet passen in het tijdsbeeld van 1974. Vrouwen kunnen ook een militaire rol bekleden, maar niet in dezelfde functie als mannen. Gelukkig zijn er genoeg uitbeeldingen waar vrouwen mee aan de slag kunnen.
Wij begrijpen dat je niet direct over alles zult beschikken. Daarom kun je eventueel in je eerste jaar kleding en uitrusting van andere leden lenen. Het onderhoud ervan is je eigen verantwoordelijkheid. Gedurende het eerste jaar wordt er van je verwacht dat je je gehele uitrusting bij elkaar spaart. De overige leden helpen hierbij door met je mee te zoeken naar de goede materialen voor nette prijzen. Uiteindelijk spaar je het wel zelf; de groep werkt niet met een centrale inkoper of verplichte afname via een vaste persoon.

Ben je nog steeds enthousiast na het lezen van deze informatie? Of heb je nog vragen? Klik op de knop hieronder en stuur ons een e-mail.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.