Soldaten des Friedens

Veelgestelde vragen

Waarom hebben jullie voor de NVA/DDR gekozen?

Veruit de meeste mensen in de groep hebben de Koude Oorlog nooit zelf meegemaakt. Op scholen wordt er weinig aandacht aan besteed, en de oudere generaties hebben vaak herinneringen aan die gekleurd zijn door hun eigen ervaringen, emoties en angsten van destijds. De groep is in het leven geroepen om dit belangrijke stuk geschiedenis bekend en levend te houden.

Is jullie groep (of zijn jullie leden) politiek actief?

Nee. De groep is strikt apolitiek. De groep noch haar leden verlangen naar een socialistische- of communistische heilstaat. Het zijn gewone mensen met een gezonde interesse voor de geschiedenis van de Kouder Oorlog. Leden die een groter doel hebben dan dit zijn bij ons dan ook aan het verkeerde adres.

Beelden jullie ook Stasi of VoPo uit?

De groep richt zich specifiek op het Aufklärungsbatallion 4. Dit was een verkenningseenheid van de DDR landmacht. In het kader van educatieve doelstellingen van de groep, is het mogelijk dat zij Stasi of VoPo laten zien op specifiek verzoek.

Soms wordt wel gedacht dat de VoPo (Volkspolizei) grenswachten waren, maar de VoPo was de gewone politie in de DDR. Zij hebben dus niets met de grens of Berlijnse muur te maken.

Welke boodschap dragen jullie uit tijdens evenementen?

Hoewel het soms erg lastig is om historische informatie te vergaren zonder hierbij pro- of anti-DDR-propaganda mee te krijgen, proberen de groep en haar leden een zo neutraal en realistisch mogelijk beeld te schetsen. Het gaat de groep om het reconstrueren van het feitelijke uiterlijk en de sfeer van de NVA en DDR, en niet het hier voor- of tegen te propaganderen. Hoewel de groep een strikt apolitiek karakter heeft, is het voor de educatieve waarden wel van belang een realistisch (maar fictief) scenario neer te kunnen zetten.

Hoe komen jullie aan alle informatie?

Met een uitbeelding van de Koude Oorlog hebben wij het geluk informatie uit eerste hand te kunnen krijgen. Omdat de Koude Oorlog relatief kort geleden is, hebben wij nog de mogelijkheid oudgedienden en veteranen te vragen over hoe hun leven in de NVA was. Daarnaast is er veel over de NVA en DDR gedocumenteerd. Gelukkig wordt in toenemende mate ingezien dat deze informatie waardevol is. Er wordt steeds meer analoge informatie gedigitaliseerd en er komt ook steeds meer informatie vrij uit archieven.

Daarnaast zijn ook de verhalen en belevenissen vanuit de West-Europese kant vaak erg interessant. Dit levert vaak een completer en meer gebalanceerd beeld op.

Heb je ook vragen over onze groep?
Klik op de knop hieronder om vragen te stellen. Ingezonden vragen worden op deze pagina beantwoord.