Soldaten des Friedens

Doelen & activiteiten

Soldaten des Friedens heeft als primaire doel het interactief reconstrueren van een eenheid Aufklärer (verkenningstroepen) van de Nationale Volksarmee (NVA) van de voormalige DDR, in 1974. De nadruk ligt hierbij op de educatieve waarden van het reconstrueren. Het gaat de groep niet om ‘soldaatje spelen’, maar om het levend maken en houden van de geschiedenis van de Koude Oorlog. De groep is hierin strikt apolitiek. De groep noch haar leden verlangen naar een socialistische- of communistische heilstaat. Hoewel het soms erg lastig is om historische informatie te vergaren zonder hierbij pro- of anti-DDR-propaganda mee te krijgen, proberen de groep en haar leden een zo neutraal en realistisch mogelijk beeld te schetsen. Het gaat de groep om het reconstrueren van het feitelijke uiterlijk en de sfeer van de NVA en DDR, en niet het hier voor- of tegen te propaganderen. Hoewel de groep een strikt apolitiek karakter heeft, is het voor de educatieve waarden wel van belang een realistisch (maar fictief) scenario neer te kunnen zetten.

In overeenstemming met de educatieve doelen van de groep nemen wij deel aan publieke evenementen in musea, op scholen, en op historische plekken. Hierbij doen wij dit vaak in samenwerking met gelijkgestemde groepen uit geheel Europa. Naast historisch onderzoek geven wij lezingen en werken we mee aan televisieprogramma’s, films, documentaires en radioprogramma’s. De leden van Soldaten des Friedens hebben een ruime ervaring met o.a. groepen, scholen, media en grote evenementen. Centraal staat hierbij de actieve participatie van de bezoekers. Ons doel is dat de bezoekers de Koude Oorlog beleven door het gebruik van alle zintuigen!

Soldaten des Friedens heeft hoofzakelijk de volgende activiteiten:
1 – Evenementen
2 – Musea
3 – Scholen / educatie
4 – Lezingen


1 – Evenementen
Soldaten des Friedens kan gevraagd worden voor historische en/of DDR evenementen. Er kan hierbij een militair veldkampement opgesteld worden. Hoewel de nadruk op de reconstructie van het militaire leven ligt, kan ook een civiel gedeelte worden neergezet. In het militair kamp ligt de nadruk op educatie. Er zijn verschillende educatieve aspecten aanwezig waardoor een goed beeld van de voormalige DDR en het leven aan de andere kant van het IJzeren Gordijn wordt gegeven. Er kan voor gekozen worden om alleen het militaire dan wel het civiele Oost-Duitse leven te laten zien.


2 – Musea

Soldaten des Friedens heeft ruime ervaring met publieksgerichte activiteiten in- en rondom diverse Nederlandse en buitenlandse musea. Bezoekers zijn vaak aangenaam verrast naast de museumstukken ook soldaten in ‘levende lijve’ aan te treffen. Hierbij geven onze soldaten toelichting en uitleg en achtergrondinformatie over de bijpassende collectie in het museum. De soldaten hebben altijd een actieve interactie met het publiek.


3 – Scholen en educatie

Voor scholen heeft Soldaten des Friedens diverse lesprogramma’s ontwikkeld, die gericht zijn op verschillende leeftijdsgroepen. Aansluitend op de gegeven lesstof laat Soldaten des Friedens door middel van voorwerpen en uitrustingsstukken de geschiedenis van de Koude Oorlog op een praktische en levendige manier herleven. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de door de school gehanteerde lesstof en het lesniveau. Uiteraard wordt alle ruimte geboden voor vragen. Ook op open dagen en promotie-evenementen zijn de leden van Soldaten des Friedens een positieve aandachtstrekker voor de school.


4 – Lezingen

Een aantal leden van Soldaten des Friedens geeft lezingen over verschillende gerelateerde onderwerpen. Deze lezingen betreffen een combinatie van een verhaal, ondersteund met digitaal beeldmateriaal. Zo wordt bijvoorbeeld bij een lezing over de NVA soldaat uitleg over de uitrusting gegeven aan hand van reconstructies van uitrustingstukken, maar kan ook een lezing over Koude Oorlog propaganda van beeld- en audiomateriaal worden voorzien.